28/1:Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων…


     Πέρυσι, κατόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποφασίστηκε ότι η Ευρώπη θα γιορτάζει την 28η Ιανουαρίου ως Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 Φέτος, λοιπόν, είναι ο πρώτος ετήσιος εορτασμός της!ημέρα Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

 Και σε τι κλίμα εν Ελλάδι!

         Αυτές τις μέρες στην Ελλαδίτσα μας αντιβουίζουν τα βουνά, στενάζουν τα τάρταρα από τις φωνές όσων με τις ποικίλλες πράξεις τους κατατείνουν στην αποσάθρωση των όσων με την κήρυξη αυτής της Ημέρας, επιδιώκεται να προστατευθούν!

 Γιατί , αναρωτιέμαι , υπάρχει κανείς σ’αυτήν την χώρα εκών ή άκων,  που να μην ακούει, που να μην βλέπει, που να μην γεύεται την αποσάθρωση και την αποφορά της;

         Και όμως , ακούστε το και αυτό και θαυμάστε:

Δύο διεθνείς οργανισμοί αναγνωρισμένου κύρους, η «Privacy International» και το «Electronic Privacy International Center» που από το έτος 1997 διεξάγουν ετησίως εκτεταμένη έρευνα για την προστασία της ιδιωτικότητας και συντάσσουν σχετική έκθεση με τα αποτελέσματά της, ανέδειξαν στη σχετική έκθεση για το 2007,  την Ελλάδα πρώτη μεταξύ συνολικά 47 χωρών στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και αναγράφεται μόνη στην κατηγορία που επιγράφεται «Χώρες με επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες κατά των παραβιάσεων» της ιδιωτικότητας.!!!!!

         Τώρα σ’εκείνο το θαυμάστε, μου φαίνεται, ότι προτιμότερο και πλέον σώφρον είναι να το αποδώσουμε με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου.

         Γιατί, περί απορίας πρόκειται

           Πως αλλιώς, αναρωτιέμαι , σήμερα με τις..Ειδήσεις εν Ελλάδι  μπορεί  να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ελληνικής αναφανείσης πολιτικοκοινωνικής, τηλεοπτικής και άλλης  πραγματικότητας και του πορίσματος των παραπάνω δύο διεθνών και ανεγνωσμένου κύρους Οργανισμών;

           Εκτός και αν, σκέπτομαι, το έτερον νόημα της είδησης,  είναι οτι εμείς εδώ στην Ελλαδίτσα, είμαστε πρωτάρηδες ακόμη στην μάζωξη των καθε λογής απορριμμάτων κρατούντες ( με την … γνωστή ..τύχη του πρωτάρη!!!)έως προ τινος , επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες κατά των παραβιάσεων, ενώ αλλού………»τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα»

           Πάντως, ένα είναι σίγουρο: Ξέραμε, φαίνεται, να ασφαλίζουμε καλά διπλοκλειδώνοντας τον κάδο απορριμάτων για να μην αναδύεται η μπόχα των  πολυκαιρισμένων σκουπιδιών. Γιαυτό, μάλλον,  και τιμηθήκαμε (για πέρισυ!) ως η μοναδική χώρα με επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες…

Τέτοιες, λέτε, δικλείδες να εννοούσανε αληθινά; αναρωτιέμαι

enisa-620x330.jpg

  • Και όμως:

» Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας)

           Και, μιας και είναι και των ημερών, ολίγα τινα ενημερωτικά καθ’όσον αφορά στον προσδιορισμό της έννοιας των προσωπικών δεδομένων και των εμπλεκομένων με αυτά κατά τον νόμο 2472/1997:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (με αυτοματοποιημένο τρόπο ή μη) και καθορίζει το σκοπό τους και τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο εν ζωή, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

Ευαίσθητα δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται στη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ενώσεις/σωματεία, τη συνδικαλιστική δράση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες.

Υποκείμενο των δεδομένων: Το άτομο το οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργασία δεδομένων: Κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, διαγραφή, καταστροφή.

Αρχείο δεδομένων: Κάθε διαρθρωμένο σύνολο προσωπικών στοιχείων.

Εκτελών την επεξεργασία: Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τρίτος: Οποιοσδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Αποδέκτης: Οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα.

Συγκατάθεση: Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως του υποκειμένου ότι δέχεται τα δεδομένα που το αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας.

Γνωστοποίηση: Έγγραφη κοινοποίηση προς την Αρχή για τη σύστασης και λειτουργία αρχείου.

Δικαίωμα ενημέρωσης: To δικαίωμα κάθε ατόμου να γνωρίζει την ταυτότητα του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα, το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών.

Δικαίωμα πρόσβασης: To δικαίωμα κάθε ατόμου να γνωρίζει εάν προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν περιλαμβάνονται σε αρχείο.

Δικαίωμα αντίρρησης: To δικαίωμα κάθε ατόμου να ζητά τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Μητρώο του Άρθρου 13 (ή Λίστα του αρ. 13): Το μητρώο που τηρεί η Αρχή στο οποίο εγγράφονται όσοι δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται τα προσωπικά τους δεδομένα σε αρχεία που σκοπό έχουν την αποστολή (με ταχυδρομείο) εντύπων για την προώθηση/διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών.

Πηγές:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/data_protection/Data

…………………….

  • Και κάτι άλλο, εξαιρετικά ενδιαφέρον, για όλους εμάς που κινούμαστε στο διαδίκτυο και το διάβασα στο :http://www.techteam.gr/index.php?:

» H ΙP διεύθυνση πρέπει να θεωρείται από εδώ και πέρα ως προσωπικό δεδομένο, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γερμανός επίτροπος για την προστασία των δεδομένων, Peter Scharr, ετοιμάζει μία αναφορά σχετικά με το πώς διαχειρίζονται ζητήματα ιδιωτικότητας οι μηχανές αναζήτησης όπως αυτές της Google, της Yahoo και της Microsoft. ..Ο Scharr υποστηρίζει πως όταν κάποιος αναγνωρίζεται στο διαδίκτυο από την διεύθυνση IP του υπολογιστή του τότε αυτό πρέπει να θεωρείται προσωπική πληροφορία. Σε αντίθεση η Google, υποστηρίζει πως κάτι τέτοιο απλά καθορίζει την φυσική τοποθεσία του υπολογιστή και όχι το ποιος τον χειρίζεται….»

δημοσίευση 23/1/2008 από anemelos

Ελπίζω του χρόνου νάναι καλύτερα τα πράγματα. Μέχρις τότε….

Advertisements

One thought on “28/1:Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s