«Κώδικας Παρμενίδης»


Φιλοξενώντας ένα κείμενο που προέρχεται από το βιβλίο του Κώστα Δούκα "Κώδικας Παρμενίδης", (ὁ ἂνθρωπος που "διάβασε" τά χρωμοσώματα τοῦ Θεοῦ), στο κεφάλαιο "περί φύσεως" το οποίο βρήκα στην σελίδα http://diogeneis.blogspot.com/ . Είναι που το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον.           Ο Παρμενίδης ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Ελέα της Μεγάλης Ελλάδας στα τέλη … Συνέχεια ανάγνωσης «Κώδικας Παρμενίδης»

“Μηδέν άγαν”


“Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν τὴν μήτε πλουσίους ἄγαν, μήτε πένητας ἔχουσαν πολίτας.” Οτι η πιο ισχυρή δημοκρατία είναι εκείνη η οποία δεν έχει ούτε υπερβολικά πλουσίους, ούτε πτωχούς πολίτες” Θαλής ο Μιλήσιος  (περ 630/635 π.Χ. - 543 π.Χ.) Οἱ γὰρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ πραοτάτῳ προσαγορευομένην, … Συνέχεια ανάγνωσης “Μηδέν άγαν”

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ


      Μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητὸν ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱὸν, θεὸν δίκαιον·  “οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστίν ἕν πάντα εἶναι”   ὁ Ἡράκλειτος φήσι . Ο Ηράκλειτος λοιπόν λέει ότι το παν είναι διαιρετό και αδιαίρετο, γεννητό και αγέννητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και αιών, … Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ