Το άφωνο ουρλιαχτό της ψυχής


    “When Lord Buddha spoke about suffering, he wasn't referring simply to superficial problems like illness and injury, but to the fact that the dissatisfied nature of the mind itself is suffering. No matter how much of something you get, it never satisfies your desire for better or more. This unceasing desire is suffering; … Continue reading Το άφωνο ουρλιαχτό της ψυχής