Το λυχνάρι που πήγε χαμένο


ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,  ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με,    γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με,   ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακή καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ … Συνέχεια ανάγνωσης Το λυχνάρι που πήγε χαμένο

Σςς…Το μωρό κοιμάται


https://www.youtube.com/watch?v=eWY_wapzhrc Σςςς...το μωρό κοιμάται..   "Ο ύπνος που φτερουγίζει απάνω απ' τα ματάκια του μωρού — ξέρει κανείς από πού ξεκινάει κ' έρχεται; Ναι! Λένε πως έχει τη φωληά του στη χώρα την ξωτική, μες στων δασών τη σκοτεινιά, που αδύνατα τήνε φωτίζουν η πυγολαμπίδες, 'κεί που κρέμουνται δυο άγρια μπουμπούκια γοητείας — από 'κεί … Συνέχεια ανάγνωσης Σςς…Το μωρό κοιμάται