Γυναίκα


          Εγώ, ως πράγμα φωνής 'Αλεκτο Η σιωπή αποφασίζει τον λόγο      Αναλογεί σ' ένα της μέρος           Από "Τα Επιλεγόμενα", Ελένη Βακαλό (1997 Για την γυναίκα, για μένα.