Γυναίκα


 

       JULIA MARGARET CAMERON

Εγώ, ως πράγμα φωνής
‘Αλεκτο
Η σιωπή αποφασίζει τον λόγο
     Αναλογεί σ’ ένα της μέρος     

     Από «Τα Επιλεγόμενα», Ελένη Βακαλό (1997

Για την γυναίκα, για μένα.

Advertisements