Ο χρόνος και το ερώτημα


Πού ’ναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει; “Τη φλόγα τη γιατρεύει η φλόγα όχι με των στιγμών το στάλαγμα αλλά μια λάμψη, μονομιάς· όπως ο πόθος που έσμιξε τον άλλο πόθο κι απόμειναν καθηλωμένοι ή όπως ρυθμός της μουσικής που μένει εκεί στο κέντρο σαν άγαλμα αμετάθετος Δεν … Συνέχεια ανάγνωσης Ο χρόνος και το ερώτημα

Αρχή και τέλος


Είπαν: "ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ωὑτή."  Απόδοση: Η ίδια οδός που οδηγεί προς τα πάνω, οδηγεί και προς τα κάτω Ηράκλειτος   «Αυτό που λέμε αρχή είναι συχνά το τέλος        Και τελειώνοντας θα πει πως κάνεις μιαν αρχή            Το τέλος είναι εκεί που ξεκινούμε…»      Τ. … Συνέχεια ανάγνωσης Αρχή και τέλος

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ


      Μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητὸν ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱὸν, θεὸν δίκαιον·  “οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστίν ἕν πάντα εἶναι”   ὁ Ἡράκλειτος φήσι . Ο Ηράκλειτος λοιπόν λέει ότι το παν είναι διαιρετό και αδιαίρετο, γεννητό και αγέννητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και αιών, … Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ