Αναγωγές


           Σκέψεις μου με αφορμή μια ρήση και με μένα να άγομαι από το ειδικό του πράγματος στο γενικό του συνόλου... "Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος". Είναι αδύνατο να ξέρει την Ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος! είχε πει ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας … Συνέχεια ανάγνωσης Αναγωγές