“Μηδέν άγαν”


“Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν τὴν μήτε πλουσίους ἄγαν, μήτε πένητας ἔχουσαν πολίτας.” Οτι η πιο ισχυρή δημοκρατία είναι εκείνη η οποία δεν έχει ούτε υπερβολικά πλουσίους, ούτε πτωχούς πολίτες” Θαλής ο Μιλήσιος  (περ 630/635 π.Χ. - 543 π.Χ.) Οἱ γὰρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ πραοτάτῳ προσαγορευομένην, … Συνέχεια ανάγνωσης “Μηδέν άγαν”