Τα δάκρυα της Llorona, Tears of Llorona


  πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ͵ Πολλὰ δ΄ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί· καὶ τὰ δοκηθέντ΄ οὐκ ἐτελέσθη͵ τῶν δ΄ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. τοιόνδ΄ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα Ο Δίας στον Όλυμπο κρατά απ' όσα γίνουνται πολλά, κ' οι θεοί τ' ανέλπιστα μπορούν. Το π’άντεχες δε θα γενεί, και το ανεπάντεχο θα δεις που ο θεός το … Συνέχεια ανάγνωσης Τα δάκρυα της Llorona, Tears of Llorona