Ξενώνας κακοποιημένων ανδρών!


page2-1015-full

‘Εγινε και αυτό!

Αύριο, 10/2/2008 ανοίγει προς λειτουργία ο πρώτος ξενώνας κακοποιημένων ανδρών, θυμάτων ενδοοικογενειακής Βίας!

Ο πρώτος τέτοιος ξενώνας, παγκοσμίως, νομίζω

Που;

Μα, στην Ολλανδία, βεβαίως, και ειδικότερα στην Χάγη. Αυτή η Ευρωπαική χώρα, για μια ακόμη φορά, πρωτοπορεί! Δέκα ξενώνες σε κάθε μια από τις τέσσαρες μεγαλύτερες πόλεις της, έχουν προβλεφθεί να λειτουργήσουν! Το πρόγραμμα προβλέπεται να είναι πιλοτικό το πρώτο έτος, κατά την διάρκεια του οποίου θα μελετηθούν επακριβώς οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν!

Φαίνεται, οι ανάγκες προστασίας των κακοποιημένων ανδρών είναι μεγάλες και βάινουν αυξανόμενες!

Και προς απάντησιν του σχετικού ερωτήματος για το ποιοί άνδρες είναι προστευόμενοι σε τέτοιους ξενώνες:

“ Η ενδοοικογενειακή βία μεταξύ των ανδρών ποικίλει από φυσική και ψυχολογική βία από αρσενικό ή θηλυκό σύντροφο θύματος του «trafficking».

Ομοφυλόφιλοι που δέχονται απειλές από συγγενείς ή άνδρες που αρνούνται να υποκύψουν σε ενδοοικογενειακές πιέσεις για τη διάπραξη εγκλήματος στο όνομα της τιμής της οικογένειας, μπορούν επίσης να αναζητήσουν καταφύγιο στους ξενώνες αυτούς.

Οι ξενώνες αυτοί, πρωτίστως, αναμένεται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ανδρών μεταναστών από χώρες της Ανατολής”

Την παραπάνω είδηση άντλησα από σχετικό σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή

Δείτε για την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των ανδρών και εδώ: https://www.dvrcv.org.au/sites/default/files/Mens%20as%20victims%20of%20domestic%20violence%20%28full%20paper%29.pdf, http://www.endvawnow.org/en/articles/1402-domestic-and-sexual-violence.html, 

Τώρα, για να μην προσδιορίσουμε ως κακοποιημένους, μόνον τις κατηγορίες των ανδρών που προαναφέρονται, λέω μια σκέψη μου  για τους κακοποιημένους άνδρες-θύματα βασανιστηρίων  αιμοβόρων καθεστώτων ή τρομοκρατών κ.λ.π.( και που δεν αναφέρονται αυτοί οι άνδρες ως κατηγορία στο παραπάνω πιλοτικό πρόγραμμα)

Νομίσατε, προς στιγμήν, πως η είδηση αφορούσε στην Ελλάδα; Που τέτοιο πράγμα!

Για σκεφθείτε! Ολόκληρο πρόγραμμα φτειάξανε οι Ολλανδοί για να καλυφθούν, πρώτιστα-λέει- ανάγκες μεταναστών από χώρες της Ανατολής!

Αλήθεια, εμείς εδώ στην Ελλάδα, πόσο πρόχειρα, πόσο τραγικώς ανεκδιήγητα, πόσο ρατσιστικά και αντιδημοκρατικά, με πόσο λίγο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά προδιορίζονται ως προστατευόμενα από τον Ο.Η.Ε και την Ε.Ε, μα και πόσο ενάντια στους Κοινοτικούς Κανόνες και στην2386454774_aa29d84f91 αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία, Κανόνες και Νόμους και Κώδικες στους οποίους η χώρα μας είναι εκ του νόμου υπόχρεη προς συμμόρφωση, αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες ή και τους πρόσφυγες ως και αυτούς ακόμη που αιτούνται άσυλο στην χώρα μας,  από  τους προερχόμενους από χώρες της Ασίας ή από άλλες χώρες πχ. της Αφρικής;

Αλήθεια, εμείς εδώ στην Ελλάδα, αξιωθήκαμε και φτειάξαμε τον σχετικό νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, μόλις,  στα τέλη του 2006! Μόλις!

Λες και δεν ξέραμε οτι η ενδοιοικογενειακή βία δεν ταλάνιζε από συστάσεως του Ελληνικού κράτους την Ελληνική κοινωνία!

Ξενώνες, πάντως, για κακοποιημένες γυναίκες φτειάξαμε νωρίτερα από τον νόμο! Οι άνδρες, θεωρούνται ακόμη,  ισχυρό φύλο, εδώ.. οπότε μέχρι να κάνουμε και ξενώνες γιαυτούς…έχουμε καιρό!

Πάλι καλά! Κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Για τον νόμο, εννοώ

Και , δύο λόγια για αυτό τον περίφημο νόμο:

Ο με τον αριθμό 3500/24-10-2006 νόμος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,  που τέθηκε  σε ισχύ από τις αρχές του 2007, εισήγαγε καινοτόμες και αυστηρές διατάξεις, και ιδία ως προς την πρόβλεψη αυστηρής ποινικής μεταχείρίσεως σε βάρος του υπαιτίου δράστη- μέλους της οικογένειας , – δηλαδή σε ο,τι αφορά στην τέλεση υπ’αυτού αξιόποινης πράξης ( σωματικής βίας, ψυχολογικής βίας, απλής ή και θανατηφόρας σωματικής βλάβης, κατάχρησης σε ασέλγεια, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας,  βιασμού, ανθρωποκτονίας), σε βάρος ετέρου μέλους ή και μελών της οικογένειας, όπως αυτή η οικογένεια προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού του νόμου :

 Για τον παρόντα νόμο θεωρείται:

1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης, σε βάρος μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος και τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα.

2.  α. οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους.

β. στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια.

γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην μόνιμη σύντροφο του άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους.

3. θύμα ενδοοικογενειακής βίας κάθε πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος του οποίου τελείται αξιόποινη πράξη κατά τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος. Θύμα είναι και το μέλος, στην οικογένεια του οποίου τελέσθηκε αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας.” τουλίπες2

Δείτε, αν θέλετε, αναφορικά με την Σύµβαση για την Προστασiα τω ν Δικαιωµάτων του Ανθρώπου καi των Θεµελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποι ήθηκε από το Πρωτόκολλο υπ αριθμόν 11 συvoδευόµεvη από τα Πρωτoκόλλα υπ’αριθ. 1, 6, 7, 12 αι 13:

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf
Αυτά, προς το παρόν!

Είδατε οι Ολλανδοί;

Advertisements