Ο λύκος, η προβιά και ο όχλος


   “Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.” ( Ευαγγέλιον Ματθαίου: 7:15 Μετάφραση Ν. Βάμβα) “Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.”  χ “Για να μπορέσεις να αλυσοδέσεις τον όχλο πρέπει να φαίνεται ότι φοράς … Συνέχεια ανάγνωσης Ο λύκος, η προβιά και ο όχλος