Στης Κυριακής την μέρα


"May God give you For every storm, a rainbow, For every tear, a smile, And a blessing in each trial. For every problem life sends, a faithful friend to share, For every sigh, a sweet song, And an answer for each prayer." By Paulo Coelho “Hippie”                   … Συνέχεια ανάγνωσης Στης Κυριακής την μέρα

Της Κυριακής ..


         Βρέχει από την νύχτα, άκοπα... Έτσι, ξημέρωσε η Κυριακή, σήμερα.Κάτω από την μουσική της ατελεύτητης βροχής.Λεπτός, ανάριος και αδιάλειπτος ο ήχος των νερών της, μοτίβο άριστο μουσικής υπόκρουσης οι σταγόνες της πως ρέουν και ακουμπάν’ πάνω στα πράγματα γεννώντας μουσική, ήρθε να συντροφέψει την σιωπή μου.. Χάρισμά μου η ομορφάδα τους! Και χάρις!          … Συνέχεια ανάγνωσης Της Κυριακής ..