‘Οχι άλλα λόγια, παρά λόγια Αγάπης


Σάλπιζε πάλι ω Σαλπιχτή: Παίξε μου τώρα Το μαγικό σκοπό που κλεί τα πάντα- τον αιώνιο το σκοπό, τ’ αθάνατο τραγούδι, Τον ‘Έρωτα ποΰνε ο παλμός του κόσμου,- η απαντοχή κι ο θάνατος· Σ’ αντρός και γυναικός καρδιά, μόνον η αγάπη, μόνο! Μόνος σκοπός, τραγούδι, μόνο ο έρωτας, -σφιχτοπερίπλοκη των πάντων αναλύτρα αγάπη. Ω! πως … Συνέχεια ανάγνωσης ‘Οχι άλλα λόγια, παρά λόγια Αγάπης