Σε στάδιο μεταμόρφωσης


         “A fallen blossom                             returning to the bough, I thought --                     But no, a butterfly.”                                        Arakida Moritake “Ένα πεσμένο άνθος που επιστρέφει στην κλάρα, … Continue reading Σε στάδιο μεταμόρφωσης

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ


      Μὲν οὖν φησιν εἶναι τὸ πᾶν διαιρετὸν ἀδιαίρετον, γενητὸν ἀγένητον, θνητὸν ἀθάνατον, λόγον αἰῶνα, πατέρα υἱὸν, θεὸν δίκαιον·  “οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστίν ἕν πάντα εἶναι”   ὁ Ἡράκλειτος φήσι . Ο Ηράκλειτος λοιπόν λέει ότι το παν είναι διαιρετό και αδιαίρετο, γεννητό και αγέννητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και αιών, … Continue reading ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ