Ο αριθμητής και το κλάσμα


Κι είπε κάποτε ο Λ. Τολστόϊ:

“Ο άνθρωπος είναι σαν το κλάσμα, ο αριθμητής είναι αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ενώ ο παρονομαστής είναι αυτό που νομίζει για τον εαυτό του.

Όσο μεγαλύτερος ο παρονομαστής, τόσο μικρότερο και το κλάσμα”

kipos2

“Ένας από τους πιο κοινούς πειρασμούς ο οποίος, όμως, οδηγεί στις μεγάλες συμφορές είναι ο πειρασμός των λέξεων:

«Όλοι έτσι κάνουν».

kipos2

          Και, σαν τις διάβασα αυτές τις φράσεις του, έμεινα να συλλογιέμαι:

Κι’ αν ο άνθρωπος κάνει  αυτά που κάνει επειδή  “ Όλοι έτσι κάνουν”, τότε πόσος είναι ο αριθμητής;

Κι’ αν ο παρονομαστής είναι “Οι όλοι έτσι κάνουν”, τότε πόσο είναι το πηλίκον;

Maelstrom #3 -Kauai, Hawaii

 Αχ! Η αξία αυτού του κλάσματος..

Που είναι ο αριθμητής;;

Advertisements

Όρια.


πάνθηρας