Ο αριθμητής και το κλάσμα


Κι είπε κάποτε ο Λ. Τολστόϊ: “Ο άνθρωπος είναι σαν το κλάσμα, ο αριθμητής είναι αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ενώ ο παρονομαστής είναι αυτό που νομίζει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος ο παρονομαστής, τόσο μικρότερο και το κλάσμα” “Ένας από τους πιο κοινούς πειρασμούς ο οποίος, όμως, οδηγεί στις μεγάλες συμφορές είναι ο … Συνέχεια ανάγνωσης Ο αριθμητής και το κλάσμα

Όρια.