Είναι αργά


 

Cry Me A River
(Words and musc by Arthur Hamilton)

c87e6120f4e4026f88b4856661c978ce_we

Now you say you’re lonely
You cried the whole night through
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you
Now you say you’re sorry
For being so untrue
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you
You drove me
Nearly drove me
Out of my head
While you never shed a tear
Remember


I remember all that you said
Told me love was too plebeian
Told me you were through with me and
Now you say you love me
Well just to prove you do
Come on and cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you
You drove me
Nearly drove me
Out of my head
While you never shed a tear
Remember
I remember all that you said
Told me love was too plebeian
Told me you were through with me and
Now you say you love me
Well just to prove you do
Come on and cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you

c87e6120f4e4026f88b4856661c978ce_we

Τι και αν χυθούν ένα ποτάμι δάκρυα

Είναι φορές που είναι ήδη αργά

Ισως, από νωρίς ήτανε ήδη αργά

Ίσως γιατί δεν υπήρχε ούτε το νωρίς, ούτε το αργά

Για κάτι που δεν ήτανε

τι να ζητάς τον ποταμό;

Μπορεί τώρα να είναι;

Advertisements