Το άκουσμα


”My era will come." : Gustav Mahler (1860 - 1911)¨ https://youtu.be/4fu3dqBKDxU Gustav Mahler: The last 10 minutes from the Finale of his 10th Unfinished Symphony.(1911) Τρυφεράδα.. Ω ! Τι βαθύ αίσθημα τρυφερότητας με πλημμύρισε ακούγοντας τούς ήχους της αυτής της μουσικής του Μάλερ.. τα τελευταία 10 λεπτά της αφημένης ημιτελούς 10ης συμφωνίας του .. Κι … Συνέχεια ανάγνωσης Το άκουσμα